KONTAKTY

V případě jakýchkoliv dotazů na výuku, organizaci seminářů, témata diplomových či bakalářských prací, dotazů ohledně České limnologické společnosti a všech hydrobiologických záhad a problémů se obracejte laskavě na garanty studia:

 • UVÍRA Vladimír, RNDr., Dr.
  Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř
  Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
  Tel.: + 420 58 563 4211, e-mail: uvirav@prfnw.upol.cz

 • RULÍK Martin, Doc., RNDr., Ph.D.
  Katedra ekologie a životního prostředí
  Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
  Tel.: + 420 58 563 4569, e-mail: martin.rulik@upol.cz