RULÍK Martin, Doc., RNDr., Ph.D.

 • telefon: +420 585634569
 • email: martin.rulik@upol.cz
 • web: http://hydrobiologie.upol.cz/vyucujici-a-garanti/rulik

 • Výuka
 • Hydrobiologie (EKO/HYBO, EKO/HYBG)
  Hydrobiologické cvičení v terénu (EKO/HCTP)
  Hydrobiologické metody (EKO/HDMET)
  Terénní hydrobiologické praktikum I – Slapy (EKO/THPS)
  Terénní hydrobiologické praktikum II – Karlov (EKO/ THPK)
  Vodní ekosystémy (EKO/VOEK)
  Aplikovaná hydrobiologie (EKO/APHB)
  Mikrobiální ekologie vody (EKO/MIEV)
  podíl na Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)
  podíl na Zoologický a hydrobiologický monitoring (EKO/ZHMON)

 • Výzkumné zaměření
 • Ekologie tekoucích vod
  Mikrobiální ekologie vod
  Biogeochemický cyklus organického uhlíku ve vodách
  Mikrobiální biofilmy v přírodním prostředí