UVÍRA Vladimír, RNDr., Dr.

 • telefon: +420 585634211
 • email: uvirav@prfnw.upol.cz
 • web: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Uvira/uvira.htm

 • Výuka
 • Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)
  Biologie vodních živočichů (ZOO/BVZSB)
  Úvod do mořské biologie (ZOO/MOREB)
  Struktura a funkce vodních ekosystémů (ZOO/SFVE)
  Systém a fylogeneze bezobratlých (cvičení) (ZOO/SFBSB) (podíl na výuce)
  Systematická zoologie (cvičení) (ZOO/SZOO) (podíl na výuce)
  Systém živočichů (EKO/SZ) (podíl na výuce)
  Hydrobiologická exkurze (ZOO/HEXSB)
  Terénní cvičení z hydrobiologie (ZOO/HYTER)
  Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX)
  Terénní cvičení ze zoologie 1. (ZOO/EXSB1)
  Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2)
  Hydrobiologický seminář (EKO/HS)
  vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)
  Ichtyologie a základy rybářství (ZOO/ICHTR) (garant předmětu) (exter. přednáší - Doc. RNDr. Z. Adámek, CSc.)

 • Výzkumné zaměření
 • Ekologie tekoucích vod
  Funkce říčních sedimentů
  Úloha makrofyt ve vodních ekosystémech
  Biologie invazivních druhů
  Životní strategie vodních bezobratlých
  Potápěčské metody v hydrobiologickém výzkumu
  Vážky (Odonata)