STUDIJNÍ PLÁN

  Studijní program:

  Studijní obor:
  Studium:
  Etapa:
  N1501 – Biologie

  Hydrobiologie
  Prezenční
  první

  Povinné předměty


  Kreditní limit:
  Specializace:
  Kreditní limit: 

  Počet kreditů:


  120kr
  00
  108kr

  84kr

  Kat./Zkr.

  Název předmětu

  Poč.
  kred.

  Rozsah výuky
  Př+Cv+Sem

  Zakonč.

  Doporuč.
  Rok Sem.

  EKO/HDMET
  ZOO/ICHTR
  ZOO/MOREB
  ZOO/SFVE
  BOT/BVRPH
  BOT/EKRSB
  EKO/EKPOP
  EKO/HMTER
  ZOO/BVZSB
  ZOO/DSBE1
  ZOO/HYTER
  EKO/AHBSB
  EKO/MIEV
  EKO/VOEK
  ZOO/DSBE2
  EKO/HHGSB
  EKO/REVIT
  ZOO/DSBE3
  Hydrobiologické metody
  Ichtyologie a základy rybářství
  Úvod do mořské biologie
  Struktura a funkce vodních ekosystémů
  Biologie vodních rostlin
  Ekologie řas
  Ekologie populací
  Hydrobiologické metody – terén
  Biologie vodních živočichů
  Diplomová práce 1
  Terénní cvičení z hydrobiologie
  Aplikovaná hydrobiologie
  Mikrobiální ekologie vody
  Vodní ekosystémy
  Diplomová práce 2
  Hydrologie a hydrogeologie
  Revitalizace vodních ekosystémů
  Diplomová práce 3
  2
  4
  4
  5
  4
  5
  4
  4
  4
  10
  6
  3
  2
  4
  10
  2
  1
  10
  2+0+0
  1+1+0
  1+1+0
  2+1+0
  2+0+0
  1+2+0
  2+1+0
  0+4DS+0
  2+2+0
  0+10+0
  0+4DS+0
  3+0+0
  2+0+0
  2+0+0
  0+10+0
  2+0+0
  1+0+0
  0+10+0
  Ko
  Ko
  Ko
  Zp,Zk
  Zk
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Zp
  Zp,Zk
  Zp
  Zp
  Zk
  Zk
  Zk 
  Zp
  Zk
  Ko
  Zp
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  L
  L

  Státní závěrečné zkoušky
  Počet kreditů: 0kr

  Kat./Zkr.

  Název předmětu

  Poč.
  kred.

  Rozsah výuky
  Př+Cv+Sem

  Zakonč.

  Doporuč.
  Rok Sem.

  ZOO/SZZVE
  ZOO/SZZVO
  ZOO/SZZAH
  ZOO/SZZHM
  Struktura a funkce vodních ekosystémů
  Systém a biologie vodních organismů
  Aplikovaná hydrobiologie
  Hydrochemie a hydrobiologické metody
  0
  0
  0
  0
  0+0+0
  0+0+0
  0+0+0
  0+0+0
  Szv
  Szv
  Szv
  Szv
  2
  2
  2
  2
  L
  L
  L
  L
  Volitelné předměty
  Volba min.: 24kr

  Kat./Zkr.

  Název předmětu

  Poč.
  kred.

  Rozsah výuky
  Př+Cv+Sem

  Zakonč.

  Doporuč.
  Rok Sem.

  BOT/CSC
  EKO/ETXO
  EKO/HS1
  EKO/NESO
  ZOO/BATRA
  ZOO/HERPT
  EKO/HS2
  ZOO/MOREX
  ZOO/ORNIT
  ZOO/PARSB
  EKO/HS3
  ZOO/APLZO
  ZOO/MLKZO
  ZOO/STENT
  BOT/ALGSB
  EKO/MONO
  KGI/GISG
  Cvičení z biostatistiky na PC
  Ekotoxikologie
  Hydrobiologický seminář 1
  Ekologie společenstev a ekosystémů
  Batrachologie
  Herpetologie
  Hydrobiologický seminář 2
  Terénní cvičení z mořské biologie
  Ornitologie
  Parazitologie
  Hydrobiologický seminář 3
  Aplikovaná zoologie
  Malakozoologie
  Systematická entomologie
  Algologie speciální
  Monitoring
  Geografické informační systémy
  3
  3
  2
  3
  4
  4
  2
  6
  4
  4
  2
  3
  4
  4
  3
  2*
  6*
  0+1+0
  2+0+0
  0+0+2
  2+0+0
  1+1+0
  1+1+0
  0+0+2
  0+10DS+0
  1+1+0
  2+2+0
  0+0+2
  2+1+0
  1+1+0
  2+1+0
  1+1+0
  1+0+0
  2+2+0
  Zp
  Zk
  Zp
  Zk
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Zp
  Zp
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Zp
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Ko
  Zp,Zk
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  -
  Z
  Z
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  L
  L
  L
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  L
  Z
  Doplňující předměty
  Počet kreditů: -

  Kat./Zkr.

  Název předmětu

  Poč.
  kred.

  Rozsah výuky
  Př+Cv+Sem

  Zakonč.

  Doporuč.
  Rok Sem.

  EKO/CHUO
  KGE/OBPA1
  ZOO/TREKO
  ZOO/ZOSE1
  KGE/OBPA2
  ZOO/ETOSB
  ZOO/MOANT
  ZOO/SBMOT
  ZOO/VPRIR
  ZOO/ZOSE2
  BOT/FOTSB
  EKO/TEEK
  KGG/GEP
  ZOO/ETEKO
  ZOO/ZOSE3
  ZOO/ZGEOG
  EKO/EVOP
  Chráněná území ČR
  Paleontologie 1
  Tropická ekologie
  Zoologický seminář 1
  Paleontologie 2
  Etologie
  Molekulární antropologie
  Systém a biologie motýlů
  Vývoj přírody
  Zoologický seminář 2
  Spec. mikrosk. techniky, mikrofotografie
  Terestrické biomy
  Globální environmentální problémy
  Etoekologie
  Zoologický seminář 3
  Zoogeografie
  Evoluční psychologie
  3
  3
  2
  2
  3*
  3*
  4
  2
  2
  2*
  4
  4
  4
  3
  2*
  2*
  4
  2+0+0
  2+1+0
  2+0+0
  0+0+2
  2+0+0
  2+1+0
  1+1+0
  1+1+0
  2+0+0
  0+0+2
  0+3+0
  2+0+0
  1+0+1
  1+1+0
  0+0+2
  2+0+0
  2+0+0
  Zk
  Zp,Zk
  Ko
  Ko
  Ko
  Zp,Zk
  Ko
  Zp,Zk
  Zk
  Ko
  Ko
  Zk
  Zp,Zk
  Zp,Zk
  Ko
  Zk
  Zp,Zk
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  -
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  L
  L
  L
  L
  L
  Z
  Z
  Z
  Z
  Z
  L
  Z