UVÍROVÁ Ivona, RNDr., Ph.D.

 • telefon: +420 585634212
 • email: uviriv@prfnw.upol.cz
 • web: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/uvirova/uvirova.htm

 • Výuka
 • Malakozoologie (ZOO/MLKZO)
  Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)
  Biologie vodních živočichů (ZOO/BVZSB, ZOO/BVZO, ZOO/BVZP)
  Úvod do mořské biologie (ZOO/MOREB)
  Struktura a funkce vodních ekosystémů (ZOO/SFVE, ZOO/SFRO)
  Systém a fylogeneze bezobratlých (cvičení) (ZOO/SFBSB) (podíl na výuce)
  Systematická zoologie (cvičení) (ZOO/SZOO) (podíl na výuce)
  Hydrobiologická exkurze (ZOO/HEXSB)
  Terénní cvičení z hydrobiologie (ZOO/HYTER)
  Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX)
  Terénní cvičení ze zoologie 1. (ZOO/EXSB1)
  Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2)
  Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí (ZOO/URPRK) (podíl na výuce)
  vedení bakalářských a diplomových prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)

 • Výzkumné zaměření
 • Ekologie tekoucích vod
  Biologie invazivních druhů
  Životní strategie, populační dynamika a biologie modelových skupin bentických organismů
  Měkkýši (Mollusca)