POULÍČKOVÁ Aloisie, Doc., RNDr., Ph.D.

 • telefon: +420 585634812
 • email: aloisie.poulickova@upol.cz
 • web: http://botany.upol.cz/index.php?lang=cz&styl=svetle

 • Výuka
 • Ekologie řas (BOT/EKRSB)
  Algologie speciální (BOT/ALGSB)
  Fylogeneze a systém nižších rostlin (BOT/SNPR, BOT/SBOO) – část řasy
  Vybrané kapitoly z fylogeneze rostlin (BOT/KFRSB)

 • Výzkumné zaměření
 • ekologie rozsivek
  biomonitoring
  hydrobiologie
  příruční sbírka sinic a řas
  databáze sinic a řas publikovaných z území ČR od počátku 20. století
  bibliografie algologické sekce ČBS
  editor časopisu České algologické společnosti Czech Phycology a řady monografií Czech Phycology Supplement