Název:
Zkratka:
Garant:
Hydrobiologický seminář 2 (Hydrobiological seminar 2)
EKO/HS2
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
Počet kreditů:
Rozsah:
Semestr:
Zakončení:
Kapacita obsazení předmětu:
2
0 + 0 + 2
1/letní
zápočet
C = 15

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je pravidelné setkávání studentů navazujícího studia Hydrobiologie a dalších studentů zpracovávajících bakalářské či diplomové práce v oboru hydrobiologie, algologie či mikrobiální ekologie. Součástí těchto seminářů jsou přednášky pozvaných hostů, přednes referátů o stavu bakalářských a diplomových prací a diskuse k publikacím a nejnovějším poznatkům z oboru.

Požadavky na studenta:

K udělení zápočtu se vyžaduje 80 % účast na semináři a přednesení referátu o stavu zpracování diplomové práce.

Harmonogram 2021