Název:
Zkratka:
Garant:

Hydrobiologický seminář 3 (Hydrobiological seminar 3)
EKO/HS3
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.

Počet kreditů:
Rozsah:
Semestr:
Zakončení:
Kapacita obsazení předmětu:

2
0 + 0 + 2
2/zimní
zápočet
C = 15

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je pravidelné setkávání studentů navazujícího studia Hydrobiologie a dalších studentů zpracovávajících bakalářské či diplomové práce v oboru hydrobiologie, algologie či mikrobiální ekologie. Součástí těchto seminářů jsou přednášky pozvaných hostů, přednes referátů o stavu bakalářských a diplomových prací a diskuse k publikacím a nejnovějším poznatkům z oboru.

Požadavky na studenta:

K udělení zápočtu se vyžaduje 80 % účast na semináři a přednesení referátu o stavu zpracování diplomové práce

Harmonogram 2021