Metodické návody a protokoly

Biomasa řas (PDF)
Dekompozice listového odpadu (PDF)
Distribuce vodních mechů (PDF)
Diurnální sledování driftů (PDF)
Diurnální změny teploty a kyslíku (PDF)
Funkční trofické skupiny zoobentosu I.(PDF)
Funkční trofické skupiny zoobentosu II.(PDF)
Hustota biomasa a potrava ryb(PDF)
Kvalitativní a kvantitativní vzorkování zoobentosu(PDF)
Měření rychlosti proudu a průtoku(PDF)
Primární produkce(PDF)
Vodní bezobratlí vs. plocha(PDF)