Martin Rulík

 

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (* 1.10. 1968) czech version

 

Katedra ekologie a životního prostředí
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Šlechtitelů 11
CZ - 783 46 Olomouc
Česká republika
Telefon: ++ 42 58 5634569
Fax: ++ 42 58 563 4870
e-mail: martin.rulik@upol.cz

Vzdělání | Praxe | Výzkumné zaměření | Současný výzkum | Pedagogická aktivitaMáte zájem pracovat v naší laboratoři ? | Vybrané publikace | Fotogalerie  z našich výzkumů a exkurzí | Česká limnologická společnostVzdělání

 • Gymnázium J. Ressela Chrudim, 1987
 • Mgr. (Systematická biologie a ekologie), Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 1992
 • Pedagogická způsobilost k výuce biologie na 2. stupni, Pedag. fakulta UP Olomouc – 1992
 • Ph.D. (ekologie), Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 1998
 • Doc. (hydrobiologie), Přírodovědecká fakulta MU Brno, 2005

Praxe

 • vědecký pracovník - odborný asistent, Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc, 1992 – 2005
 • docent hydrobiologie, Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP Olomouc, 2005 – dosud

Výzkumné zaměření

 • ekologie tekoucích vod, mikrobiální ekologie vod, biogeochemický cyklus organického uhlíku ve vodách;                                                                      
 • aplikovaná hydrobiologie, účast na biologických hodnoceních a expertizách zaměřených především na bioindikaci  kvality vod, faunistický monitoring, hodnocení revitalizačních zásahů na vodní ekosystémy


Současný výzkum

 • význam hyporheických říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku
 • využití moderních biochemických a molekulárních metod v detekci mikrobiálních biofilmů · v přirozeném a umělém prostředí (vodárenské rozvody)
 • projekt GA ČR "Biogeochemie metanu a detekce metanogenních a metanotrofních bakterií v říčních sedimentech

Pedagogická aktivita

   Výuka

Přehled školených a obhájených diplomových a bakalářských prací.


Studijní program - N5101 - Biologie, Studijní obor Hydrobiologie - informace


Máte zájem pracovat v naší laboratoři ?

Zájemci o bakalářské či diplomové práce v oblasti hydrobiologie a mikrobiální ekologie vod se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu (martin.rulik@upol.cz). Podmínkou přijetí je vážný zájem o danou problematiku a základní znalost angličtiny. Nabízená témata bakalářských a diplomových prací sledujte průběžně na internetových stránkách katedry ekologie a životního prostředí (http://ekologie.upol.cz).

Metody používané v laboratoři mikrobiální ekologie


Vybrané publikace za posledních 5 let (Kompletní seznam publikací)

Adámek, Z., Helešic, J., Maršálek, B., Rulík, M. (2010): Aplikovaná hydrobiologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod. 350 pp.

Rulík, M., Mach, V. (2010):  Jsou zdrojem skleníkových plynů říčky? Pátrání po dalších zvláštnostech koloběhu uhlíku. Vesmír 89, 6: 383-385

 Rulík, M. (2010): Species of vernal pools – proposal of umbrella species for management of floodplain forest biotopes, main management measures in biotopes for proposed umbrella species. pp. 81-98. In: Machar, I. (ed.): Biodiverzity and target management of floodplain forests in the Morava River basin. Univerzita Palackého v Olomouci, 227 pp.

Rulík, M., Marková, Z. (2009): Magnetotaktické bakterie – charakteristika a význam. pp. 104-119. In: Prokšová, M., Seman, M. (eds.): Zborník prednášok a posterov “Mikrobiológia vody 2009”, Poprad, 30.9-2.10 2009

 Lelková, E, Rulík, M., Hekera, P., Dobiáš, P., Poulíčková, A., Hašler, P., Dolejš, P., Borovičková, M. (2008): The influence of the coagulant  PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a small shallow eutrophic fishpond. Fottea  8(2): 147–154, 2008

Rulík, M., Mach, V., Jana Cupalová, Lenka Brablcová, Iva Buriánková, Lubomír Čáp (2008): Running waters as an important source of methane emissions to atmosphere: preliminary results from the Sitka stream, Czech Republic. Journal of Environmental Science and Engineering (HUFS, IES).

Koutný, J., Rulík, M. (2007): Hyporheic biofilm particulate organic carbon (BPOC) in a small lowland stream Sitka (Czech Republic): structure and distribution. Int. Rev. Hydrobiol. 92,  4-5: 402-412

Hlaváčová, E., Rulík, M., Čáp, L., Mach, V. (2006): Greenhouse gas (CO2, CH4, N2O) emissions to the atmosphere from a small lowland stream in Czech Republic. Archiv für Hydrobiologie 165, 3: 339-353

Trulleyová, Š., Koutný, J., Cupalová, J., Rulík, M. (2006): Bacterial growth and community composition in fractions of dissolved organic carbon of different molecular weights from interstitial water. Folia Microbiol. 51,5: 439-444


Fotogalerie z našich výzkumů a exkurzí (odkaz zde – kliknout)

 


Česká limnologická společnost

Máte-li zájem stát se aktivním členem České limnologické společnosti, kontaktujte své pedagogy a požádejte o přihlášku do Společnosti (martin.rulik@upol.cz, uvira@prfnw.upol.cz)

Limnologie je vědní obor, který se zabývá výzkumem sladkých vod ve všech jejich aspektech - fyzikálním, chemickém, geologickém a biologickém, jak v povrchových vodách (jezera, údolní nádrže, rybníky, tekoucí vody a mokřady), tak i podzemních vodách. Česká limnologická společnost (http://www.limnospol.cz/) sdružuje odborníky na hydrologii, hydrochemii, hydrobiologii a mikrobiologii, ale také na technologie úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, hygienu vody apod. Ve společnosti rovněž působí specialisté pro určování nejrůznějších skupin vodních organismů: např. sinice a řasy,  vyšší vodní rostliny, vodní bezobratlé živočichy a ryby. O činnosti ČLS informuje 4x ročně zpravodaj společnosti „Limnologické noviny“.